Присвоєння, зміна, коригування адреси об`єкта нерухомого майна