Експлуатаційний дозвіл: для кого він необхідний, та як проводиться його видача, анулювання, тимчасове припинення дії, переоформлення та  поновлення дії.

Експлуатаційний дозвіл – це документ дозвільного характеру, який видається операторам ринку харчових продуктів територіальним органом Держпродспоживслужби — Первомайським  районним  управлінням Головного  управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. 

Відповідно до частини 1 статті 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР (далі – Закон) експлуатаційний дозвіл повинні отримувати оператори ринку пов’язана з виробництвом харчових продуктів тваринного походження, інгредієнтами яких є неперероблені харчові продукти (молоко, м’ясо, рибу, молюски і рако образні,  яйця, мед та інші продукти виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною), та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження, які потребують дотримання спеціального температурного режиму (повинні зберігатися за температури нижче 10 °C).

Оператор ринку харчових продуктів (далі — оператор ринку) це суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво,   реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів та який відповідає за виконання вимог Закон та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. 

Оператором ринку також вважається агропродовольчий ринок, як суб’єкт господарювання, що створює належні умови для реалізації (оптової реалізації) сільськогосподарської продукції, в тому числі харчових продуктів, на спеціально оснащених та відведених місцях відповідно до закону.

Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією адресою (з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку.

Для отримання експлуатаційного дозволу оператор ринку подає заяву  встановленого зразка до управління Держпродспоживслужби  на начальника Головного управління Держпродспоживслужби в області через Центри надання адміністративних послуг. В заяві зазначається також перелік харчових продуктів, які планує виробляти або зберігати. 

Експлуатаційний дозвіл видається на необмежений строк, якщо за результатами інспектування встановлено, що потужність відповідає вимогам цього Закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

  За видачу експлуатаційного дозволу, поновлення його дії справляється плата (адміністративний збір), що зараховується до державного бюджету та становить 0,17 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на      1 січня календарного року, в якому подано заяву про видачу або поновлення дії експлуатаційного дозволу.

Переоформлення експлуатаційного дозволу здійснюється безоплатно.

Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається територіальним органом Держпродспоживслужби на підставі результатів інспекції (огляду) заявлених потужностей щодо їх відповідності санітарним заходам. 

Потужність, щодо якої прийнято рішення про видачу експлуатаційного дозволу, присвоюється реєстраційний номер. Інформація про виданий експлуатаційний дозвіл вноситься компетентним органом до реєстру операторів ринку та потужностей.

Порядок видачі, відмови у видачі, анулювання, тимчасового припинення дії, переоформлення, поновлення дії та форма експлуатаційного дозволу затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Підставами для анулювання експлуатаційного дозволу є:

1)  звернення оператора ринку із заявою про припинення експлуатації потужності, на яку отримано експлуатаційний дозвіл;

2)    припинення юридичної особи;

3) припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем;

4)    рішення суду.

Оператор ринку, який має намір припинити експлуатацію потужності, на яку отримано експлуатаційний дозвіл, зобов’язаний звернутися до територіального органу компетентного органу із заявою про анулювання відповідного експлуатаційного дозволу не пізніше ніж за п’ять робочих днів до припинення експлуатації такої потужності.

Підставою для переоформлення експлуатаційного дозволу є:

1) зміна категорії потужності та/або додавання (виключення) коду категорії потужності за видами господарської діяльності;

2) приватизація єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства — оператора ринку, на потужності якого раніше видано експлуатаційний дозвіл.

У разі виникнення підстави для переоформлення експлуатаційного дозволу оператор ринку зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня виникнення такої підстави подати до компетентного органу заяву про переоформлення експлуатаційного дозволу разом з відомостями, що підтверджують зазначені зміни.

Територіальний орган компетентного органу приймає рішення про переоформлення експлуатаційного дозволу після інспектування потужності, за результатами якого підтверджено відповідність вимогам законодавства.

У разі реконструкції потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, що має наслідком істотну зміну характеристик виробничих приміщень та технологічних процесів або видів діяльності, зазначених в експлуатаційному дозволі, оператор ринку повинен не пізніше ніж за 15 календарних днів до відновлення експлуатації потужності звернутися до територіального органу компетентного органу із заявою про проведення позапланового інспектування потужності.

Оператор ринку має право відновити експлуатацію потужності  після проведення відповідної реконструкції, якщо за результатами позапланового інспектування встановлено відповідність потужності вимогам законодавства.

Забороняється обіг харчових продуктів, вироблених на потужностях, щодо яких не отримано експлуатаційного дозволу, передбаченого Законом, або дія якого тимчасово припинена.

Оператори ринку несуть відповідальність за  порушення вищезазначених нормативних документів відповідно до статті 65  Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18 травня 2017 року №2042-VIII:

виробництво, зберігання харчових продуктів або кормів без отримання експлуатаційного дозволу на відповідну потужність, якщо обов’язковість його отримання встановлена законом, —

тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат (станом на 01.04.2024 становить 240 000,00 грн), на фізичних осіб — підприємців — у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат (станом на 01.04.2024 становить 160 000,00 грн).

У разі  запитань звертатись на электрону  адресу: veterinar_kroz@ukr.net;  prv_dpss@dpssmk.gov.ua; udss_vrad@ukr.net,   або   за  тел. (05133) 2-20-57 Первомайського  районного  управління Головного  управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.