Керівникам підприємств, установ та організацій, головам профспілкових організацій.

Відділ економічного розвитку та інвестицій Кривоозерської селищної ради звертається до керівників та голів профспілкових комітетів підприємств, установ та організацій району всіх форм власності, які використовують найману працю, із рекомендацією провести моніторинг виконання зобов’язань по колективних договорах 2020 року, а також розпочати роботу по укладанню нових або подовженню дії раніше укладених колективних договорів на 2021 рік.

Наявність змістовно наповненого колективного договору – ознака сучасного підприємства, установи, організації, з прозорими і зрозумілими «правилами гри» у трудовій сфері, ознака підприємства, що піклується про свій кадровий потенціал. Колективний договір сприяє забезпеченню прозорості й стабільності відносин працівників з роботодавцем, додатковому закріпленню існуючих умов праці, врегулюванню таких важливих питань, як забезпечення зайнятості, оплата праці та недопущення її заборгованості, охорона праці, соціальний захист працівників.

Як доводить практика, чим вищий рівень соціальної підтримки працівників, тим стабільніший колектив, вища відповідальність кожного за кінцеві результати роботи підприємства. Колективний договір дозволяє налагодити чітку організацію праці і виробничу дисципліну, що підвищує конкурентоспроможність підприємства.

Правові засади розроблення, укладання та виконання колективних договорів визначені Законами України «Про колективні договори і угоди» та «Про соціальний діалог в Україні».

Колективні переговори з укладення колективного договору – тривалий і часто нелегкий процес і закріплення оптимального балансу інтересів працівників і роботодавця з питань регулювання трудових та інших безпосередньо пов’язаних із ними відносин. Тому, керуючись ст.8 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та ст. 10 Закону України «Про колективні договори і угоди», пропонуємо завчасно розпочати двосторонні переговори для того, щоб укласти колективні договори на наступний рік не пізніше березня 2021 року з подальшою їх повідомною реєстрацією в установленому порядку.

При розробці колективних договорів обов’язково мають бути додержані, в якості мінімальних гарантій, норми трудового законодавства, а також положення Генеральної, галузевих угод, районної угоди з соціально-економічних питань. У сучасних соціально-економічних умовах  першочергової уваги потребують питання збереження життєво важливих для кожного працівника складових праці – стабільної зайнятості на умовах трудового договору, гідної оплати праці та недопущення її заборгованості, безпечних умов праці, соціальної захищеності через додаткові гарантії.

Звертаємо увагу, що правові засади розроблення, укладення та виконання колективних договорів визначені Законами України «Про колективні договори і угоди» та «Про соціальний діалог в Україні» Кодексом законів про працю України, статтею 65 Господарського кодексу України.

 

Тетяна Гулько, головний спеціаліст

відділу економічного розвитку та інвестицій

Кривоозерської селищної ради