Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку та офіційне повідомлення про оприлюднення громадських слухань

Кривоозерська селищна  рада повідомляє, що відповідно до п. 8 «Порядку  проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555, відбудуться громадські слухання щодо проекту містобудівної документації  на  місцевому  рівні —  «Детальний план території земельних ділянок, які перебувають в оренді (кадастровий номер: 4823980200:01:000:1300, загальна площа – 2,8362 га та 4823980200:01:000:1554, загальна площа – 6,3300 га), з метою зміни цільового призначення із земель 01.13 «для іншого сільськогосподарського призначення» на 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловість» та на формування нової земельної ділянки у складі детального плану орієнтовною площею 2,0000 га із 16.00 землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадам чи юридичним особам) на 11.02 «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості» з метою створення індустріального парку за межами населеного пункту с. Берізки, в межах території Берізківського старостинського округу Кривоозерської селищної ради Первомайського району Миколаївської області», розроблений на підставі рішення Кривоозерської селищної ради від 26 січня 2024 року №34 «Про розроблення детального плану території земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту».

  • відомості про  замовника та розробника проекту містобудівної документації на місцевому рівні та підстави для його розроблення:
  • ЗАМОВНИК – Виконавчий комітет Кривоозерська селищна рада Первомайського району Миколаївської області, Майдан Незалежності, 1, смт Криве Озеро, Первомайський район, Миколаївська область, 55104.
  • РОЗРОБНИК – ТОВ «ПБ «Базис», 65058, м. Одеса, вул. Проценко, 50/3Н, головний архітектор Олеся СУРОВА, кваліфікаційний сертифікат серія АА№002158 від 23.06.2014 року, інженер-землевпорядник Валерій КОНОПЕЛЬКІН, кваліфікаційний сертифікат серія №001913 від 30.03.2015 року.

Підставою для розроблення містобудівної документації на місцевому рівні є рішення Кривоозерської селищної ради від 26 січня 2024 року №34 «Про розроблення детального плану території земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту».

2)  інформація  про  дату,  час  і  місце  проведення громадських  слухань та умови участі в них:

громадські слухання відбудуться 3 квітня 2024 року о 13 годині 00 хвилин Кривоозерська селищна рада Первомайського району Миколаївської області. Майдан Незалежності, 1, смт Криве Озеро, Первомайський район, Миколаївська область, 55104, тел. (05133) 2-42-23,e-mail: selraada@ukr.net. Каб.18.

Громадські слухання здійснюються відповідно до Порядку проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затверджений Кабінетом Міністрів України від 25 травня 2011 р. N555. У громадських слуханнях можуть брати участь: громадськість; уповноважені    особи   підприємств,   установ,   організацій незалежно  від форми власності, які розташовані на території, щодо  якої розробляється така документація; уповноважені   посадові  особи  органів  державної  влади  та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію,  щодо  якої  розробляється містобудівна документація, а також  на територію, суміжну з територією, щодо якої розробляється така документація;  представники замовника розроблення містобудівної документації та розробника містобудівної документації. Під  час реєстрації  учасників  громадських  слухань  та пропозицій  (зауважень)  громадськості  організатором  проведення громадських  слухань  забезпечується  ІДЕНТИФІКАЦІЯ фізичних осіб, представників юридичних осіб. Зауваження і пропозицій приймаються, як у письмовому вигляді, так і в електронному. Пропозиції  (зауваження)  фізичних  та юридичних осіб, які не подали  підтвердних  документів для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються. Кожен учасник громадських слухань під час обговорення містобудівної документації має право подати пропозиції (зауваження), поставити запитання усно чи письмово.

  • інформація про  час  і місце, де у вільному доступі протягом п’яти  календарних  днів до дати проведення громадських слухань (у тому  числі у вихідні дні та в неробочий час) можна ознайомитися з матеріалами  проекту містобудівної документації на місцевому рівні на паперових чи інших твердих (матеріальних) носіях:

в будні дні з 08.00 – 18.00, у вихідні дні з 10.00 – 14.00 з 29 березня по 3 квітня 2024 року за адресою: Кривоозерська селищна рада Первомайського району Миколаївської області. Майдан Незалежності, 1, смт Криве Озеро, Первомайський район, Миколаївська область, 55104, тел. (05133) 2-42-23,e-mail: selraada@ukr.net. Каб.18.

  • матеріали містобудівної документації опубліковані на офіційному веб-сайті Кривоозерської селищної ради https://krivoeozero-decentralization.gov.ua/ у підрозділі «Оголошення».

4) інформація   про   посадову   особу   замовника   розроблення містобудівної    документації,   відповідальну   за   забезпечення організації  розгляду  пропозицій  (зауважень), та адресу, за якою можуть надсилатися пропозиції (зауваження):  Чухрій Юрій Вікторович начальник відділу містобудування та архітектури-головний архітектор Кривоозерської селищної ради Первомайського району Миколаївської області, адреса: Кривоозерська селищна рада Первомайського району Миколаївської області. Майдан Незалежності, 1, смт Криве Озеро, Первомайський район, Миколаївська область, 55104, тел. (05133) 2-42-23,e-mail: selraada@ukr.net Каб.18

Повідомлення про оприлюднення

Рішення №34 сесії

Документи для оприлюднення та ознайомлення