ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮГРОМАДСЬКОСТІ

 1. Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ БІЛИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ.
 2. Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств
  та організацій України: 2448712832
 3. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса
  електронної пошти: 55104, Миколаївська область, Первомайський р-н, Кривоозерська
  селищна територіальна громада, смт Криве Озеро, вул. Стрельнікова, б. 14; тел.: 05133-2-24-
  44; olga.bila0908@ukr.net
 4. Місце знаходження об’єкта/промислового майданчика: 55105, Миколаївська область,
  Первомайський р-н, Кривоозерська селищна територіальна громада, с. Криве Озеро Друге,
  вул. Василя Стуса (Пушкіна), б. 76, 76А, 85
 5. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок з ОВД
  №23/2019 від 08.07.2019р.
 6. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного
  устаткування об’єкта: Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій” АЗК
  відноситься до типу категорії І-мала, проектна кількість заправок: до 80 од./год; до 200
  од./добу. Проектний річний обсяг реалізації нафтопродуктів (згідно звіту з ОВД) становить
  3220.0 м3 /рік, у тому числі: бензин — 770 м3 /рік; дизельне паливо — 1050 м3 /рік; СВГ — 1400 м3 /рік. Режим роботи АЗК – цілодобовий, протягом 350 днів (з урахуванням 15 діб на
  проведення регламентних робіт), режим роботи устаткування — добовий, безперервний. На
  території АЗК розміщуються наступні будівлі та споруди: будівля АЗК з пунктом сервісного
  обслуговування водіїв та пасажирів; навіс над паливо-роздавальними колонками (ПРК); ПРК
  рідкого моторного палива (РМП) — 2 шт.; ПРК РМП ТІR — 1 шт.; підземні резервуари дляи зберігання палива — 4 шт. по 10 м3; майданчик для зливу РМП з автоцистерни; очисні
  споруди стічних вод “Rainpark ПБМО-700”; резервуар накопичувач очищених стічних вод — 50 м3; резервуар накопичувач стічних дощових вод — 50 м3 ; інформаційна стела; АГЗП у складі: підземний резервуар 9.9 м3; ПРК СВГ; паливо-приймальний вузол СВГ; навіс над ПРК СВГ; майданчик для зливу СВГ з автоцистерни; пожежні резервуари — 2 шт. по 100 м3; майданчик тимчасового зберігання автотранспорту; майданчик привізної ДЕС; майданчик з пожежним інвентарем; сміттєзбірник; будівля з торговими приміщеннями для продажу супутніх товарів; павільйон операторської з охороною; підпірні стінки №1-5; аварійний резервуар пролитих нафтопродуктів 4 м3; ЛОС типу “Біопроцесор 30”. На АЗК здійснюється прийом,
  зберігання і відпуск двох марок бензину, двох марок ДП, суміші СВГ і сервісне обслуговування водіїв та пасажирів.
 7. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: Таблиці