Важлива інформація водокористувачам Миколаївщини щодо подання Форми  №2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води» за 2022рік

Важлива інформація водокористувачам Миколаївщини  щодо               подання Форми  №2ТП-водгосп (річна)«Звіт про використання води» за 2022рік.

           Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області інформує водокористувачів Миколаївської області про надання звітності за формою №2ТП-водгосп (річна) за 2022рік.
           Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік та аналіз стану водокористування здійснюються шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування.
          Подача звіту здійснюється виключно в електронному вигляді через особистий кабінет водокористувача в  порталі електронних послуг Державного агентства водних ресурсів  України за посиланням https://e-services.davr.gov.ua/.
Звіт підписується  накладанням кваліфікованого електронного підпису чи кваліфікованої електронної печатки водокористувача.       
         Подача звіту є обов’язковою для водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та: забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення; забирають воду для зрошення в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду); використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води; здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти; віднесені до галузі гідроенергетики;
користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

      Звіти подаються не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.
      Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 01 березня наступного за звітним року.
      Звертаємо увагу, що подача електронних копій звітів до територіальних органів ДФС, повинна здійснюватись лише з відповідною відміткою про одержання (Qr кодом, який формується  після прийняття звіту на порталі) організацією, що належить до сфери управління  Держводагентства.
      А також нагадуємо, що надання звіту про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) є однією з умов спеціального водокористування, порушення яких є підставою для анулювання дозвілу на спеціальне водокористування.
      Контакти для консультації: 0665534116 – Козлова М.О.,                                                        0997514058, 0977158022 —  Грубась Л.В., 0988867091 – Туз Р.В.